23 Ocak 2017 Pazartesi

Python - OPENCV Yaya Tespiti (Görüntü İşleme)


Yaya tanıma (pedestrian detection) video takip, kişi davranış analizi, akıllı arabalar için sürücü destek sistemi gibi farklı uygulamalarda kullanılabilir. Yaya tespiti probleminde makine öğrenmesi teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır, bu tekniklerde eğitilmiş sınıflandırıcılar ile görüntü içerisindeki yaya tespit edilmeye çalışılır. Sınıflama yapılırken yani bizim örneğimizde görüntüdeki insanları bulurken, uygun bir sınıflandırıcı bulmak kadar bulunacak nesneye ait olan seçici/ayırt edici bir özelliğin (feature) çıkarılabilir olması da çok önemlidir. Yayaların tanınması probleminde HOG (Histograms of Oriented Gradient) ile özellik çıkarılması yönteminin başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

                 

11 Ocak 2017 Çarşamba

C++ inline fonksiyon, önişlemci (preprocessor)


C++'da  önişlemci(preprocessor)/önişleme derleme işlemiminin bir parçası değildir, daha önce gerçekleştirilen bir aşamadır. Önişlemci adı üstünde olduğu gibi derleme işleminden önce kaynak kod üzerinde bir takım düzenlemeler/değişiklikler yapar. # karakteri ile başlayan satırlar önişlemci tarafından işlenir.

7 Ocak 2017 Cumartesi

Arduino TFT ekran ve Timer


Şimdiye kadar Görüntü işleme, Python, C++ ile ilgili çeşitli örnekler paylaştım. Bu defa küçük bir farklılık yapıp Arduino ile bir örnek uygulama paylaşmak istiyorum. Gerçekleştirdiğim bu uygulamada Arduino Mega 2560 ve ER_TFTM043_3 lcd ekran kullanılmıştır. Uygulamada amaç tft lcd ekranı sürmek ve bu ekranı timer kullanarak güncellemektir. Bunun için UTFT ve TimerOne kütüphaneleri kullanılmıştır. 

(Not: LCD görüntüsü aşağıdaki gibidir, yazının sonunda videoyu da izleyebilirsiniz)

5 Ocak 2017 Perşembe

Operatör Aşırı Yükleme (C++) - Operator Overloading


Operatör aşırı yükleme bir operatörün default tanımlı görevi dışında tanımlanan yeni bir görevi de yapabilecek hale getirilmesidir. Genel olarak syntax şu şekildedir.


type operator sign (parameters) { /*... body ...*/ }


C++ için aşırı yüklenmesine izin verilen ve verilmeyen oparatörler şunlardır;