28 Şubat 2019 Perşembe

C++ : inheriting constructor - lambda - bind function - variant -clamp


C++ örnekler;
  • inheriting constructor
  • lambda expressions
  • std::bind
  • std::variant (C++17)
  • std::clamp (C++17)

26 Şubat 2019 Salı

C++17 std::optional kullanımı

std::optional C++17 ile eklenmiş yeni bir tiptir. std::optional  kullanarak, bir değer içeren veya null (geçerli değer içermeyen) değere sahip değişkenler tanımlayabilirsiniz. Yani özünde bir değer ve bir değer içerip/içermediğini ifade eden bir flag barındıran bir değişken tanımlayabiliriz. Bu özellik c++ için yaygın kullanılan boost kütüphanesinde zaten uzun yıllardır mevcut idi(boost::optional). Bu yazı kapsamında C++ ile optional kullanımına dair bir örnek paylaşılmıştır.