23 Mart 2017 Perşembe

Libpcap Giriş - Ağ paketlerinin yakalanması (network traffic capturing)


Libpcap güçlü bir ağ paket analiz kütüphanesidir, ağdaki trafiği dinlemeye ve ağa paket göndermeye yarar. http://www.tcpdump.org/

Winpcap ise libpcap 'in windows versiyonudur,  https://www.winpcap.org/

libpcap gelen paketlerin henüz işletim sistemi tarafından işlenmeden evvel bir kopyasını alır. Böylece gelen paketler işletim sistemi tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmadan alınmış olur. Libpcap C/C++ ile birlikte kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir fakat Python, Java, C# ile kullanılabilmesi için de ara birimler (wrapper) geliştirilmiştir.

18 Mart 2017 Cumartesi

C++ map ve unordered_map veri yapıları - Performans kıyaslaması


Map C++ standart kütüphanesinde bulunan bir veri yapısıdır ve ilişkisel verileri saklamak için kullanılır. Yani sırasıyla key (anahtar) ve bu anahtarın değerini ifade eden value elemanları saklanır.

typedef pair<const Key, T> value_type;
map içerisindeki elemanlar key değerine göre eşsizdir ve tüm elemanlar sıralanmış vaziyettedir.