22 Aralık 2017 Cuma

C++ - Dizide lokal maksimum/minimum değerlerinin bulunması


Bu yazı kapsamında bir dizi içerisindeki değerlerin lokal maksimum/minimum noktalarını bulan algoritmayı açıklayıp, C++ ile implementasyonunu gerçekleştireceğiz. OpenCV ile hareket tespiti, takibi ve yapılan hareketin tanınmasına yönelik hobi amaçlı gerçekleştirdiğim bir proje dahilinde böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı ve ben de projenin bu kısmını paylaşmak istedim. Örneğin şöyle bir dizimiz olduğunu farzedelim ve bu dizinin değerlerini grafik üzerinde gösterelim.

14 Aralık 2017 Perşembe

RabbitMQ C++ ve Python uygulamaları

RabbitMQ, kendi sitesindeki ifadeye göre en yaygın kullanılan açık kaynak mesaj aracısıdır. Birçok işletim sisteminde ve popüler tüm programlama dillerinde çalışabilir. Faklı uygulamalar arasında asenkron iletişim kurulmasını sağlar. ApacheQPid, ActiveMQ, ZeroMQ gibi farklı alternatif sistemler olduğunu da belirtelim. Temel mantık şu şekildedir: Bir üretici(producer) iletilecek mesajı örneğin postayı kargo firmasına bırakır. Kargo firması yani RabbitMQ ise bu mesajın ilgili alıcı(consumer) tarafından alınmasını sağlar.